admin

TUYỂN DỤNG THÁNG 6-2022

CBL.VN hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm công nghệ, thi công các công trình công nghệ, điện nhẹ,… tuyển dụng nhân sự đi làm ngay tại TP Vinh 1. Kinh doanh (Bán sỷ, Bán lẻ, Dự án): • Triển khai công tác chăm sóc khách hàng sẵn có của công ty để…

Xem thêm

TUYỂN DỤNG 5-2022

CBL.VN Tuyển dụng Kinh doanh đi làm ngay tại TP Vinh 1. Kinh doanh thiết bị công nghệ: • Triển khai công tác chăm sóc khách hàng sẵn có của công ty để phục vụ khai thác bán hàng. • Chịu trách nhiệm bán hàng và phát triển khách hàng. • Triển khai các dự án…

Xem thêm

TUYỂN DỤNG 3-2022

  CBL.VN Tuyển dụng Kinh doanh, Kỹ thuật, Giao vận đi làm ngay tại TP Vinh 1. Kỹ thuật máy Photocopy, máy in: • Lắp đặt, sửa chữa, bào trì các thiết bị Máy Photo, in, Scan,…… • Thực hiện các việc chuyên môn do điều phối phân công • Triển khai các dự án…

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty CBL.VN chuyên hoạt động trong lĩnh vực: Cung cấp các giải pháp quản trị Doanh nghiệp, tổng đài ảo, truyền thanh thông minh. Cung cấp, lắp đặt, phân phối các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, Camera giám sắt, An ninh, SmartHome. Cung cấp, lắp đặt, phân phối máy in, photocopy, máy chiếu,…

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Văn minh – Tận tình – Trách nhiệm   Do nhu cầu phát triển, để đáp ứng phục vụ khách hàng, thị trường, Công ty CBL thông báo tuyển dụng các vị trí sau: 1. Trưởng phòng Kinh doanh – Nơi làm việc: TP Vinh – Số lượng: 1 – Yêu cầu: Nam/Nữ – Tốt…

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5-2016

Văn minh – Tận tình – Trách nhiệm   Công ty CBL chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các thiêt bị CNTT, hệ thống mạng, điện tử, điện lạnh, camera giám sát, thang máy và dịch vụ sửa chữa. Do nhu cầu phát triển, để đáp và phục vụ khách hàng,…

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10-2016

Văn minh – Tận tình – Trách nhiệm Công ty CBL chuyên hoặt động trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các thiêt bị CNTT, hệ thống mạng, điện tử, điện lạnh, camera giám sát, thang máy và dịch vụ sửa chữa. Do nhu cầu phát triển, để đáp và phục vụ khách hàng, thị…

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3-2017

Công ty CBL chuyên hoặt động trong lĩnh vực: – Cung cấp, lắp đặt các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, điện tử. – Cung cấp, lắp đặt máy in, photocopy, máy chiếu, tổng đài, các loại máy văn phòng. – Cung cấp, lắp đặt, hệ thống điện lạnh, camera giám sát, thang máy. –…

Xem thêm

TUYỂN DỤNG TP KINH DOANH & KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty CBL chuyên hoặt động trong lĩnh vực: – Cung cấp, lắp đặt các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, điện tử. – Cung cấp, lắp đặt máy in, photocopy, máy chiếu, tổng đài, các loại máy văn phòng. – Cung cấp, lắp đặt, hệ thống điện lạnh, camera giám sát, Smart Home, thang máy….

Xem thêm

TUYỂN DỤNG TP KINH DOANH – NV KINH DOANH – KỸ THUẬT VIÊN

Công ty CBL chuyên hoặt động trong lĩnh vực: – Cung cấp, lắp đặt các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, điện tử. – Cung cấp, lắp đặt máy in, photocopy, máy chiếu, tổng đài, các loại máy văn phòng. – Cung cấp, lắp đặt, hệ thống điện lạnh, camera giám sát, Smart Home, thang máy….

Xem thêm

CÔNG TY CBL THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 01-2018

Công ty CBL chuyên hoặt động trong lĩnh vực: – Cung cấp, lắp đặt, phân phối các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, tổng đài, Camera giám sắt, An ninh, SmartHome. – Cung cấp, lắp đặt, phân phối máy in, photocopy, máy chiếu, các loại máy văn phòng. – Cung cấp, lắp đặt, hệ thống…

Xem thêm

TUYỂN DỤNG THÁNG 11-2018

Công ty CBL chuyên hoạt động trong lĩnh vực: – Cung cấp, lắp đặt, phân phối các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, tổng đài, Camera giám sắt, An ninh, SmartHome. – Cung cấp, lắp đặt, phân phối máy in, photocopy, máy chiếu, các loại máy văn phòng. – Cung cấp, lắp đặt, hệ thống…

Xem thêm

CBL.VN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04-2019

CBL.VN chuyên hoạt động trong lĩnh vực: – Cung cấp, lắp đặt, phân phối các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, tổng đài, Camera giám sắt, An ninh, SmartHome. – Cung cấp, lắp đặt, phân phối máy in, photocopy, máy chiếu, các loại máy văn phòng. – Cung cấp, lắp đặt, hệ thống điện lạnh,…

Xem thêm

CBL.VN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11-2019

Công ty CBL.VN chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ: – Cung cấp, lắp đặt, phân phối các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, tổng đài, Camera giám sắt, An ninh, SmartHome. – Cung cấp, lắp đặt, phân phối máy in, photocopy, máy chiếu, các loại máy văn phòng. – Cung cấp, lắp đặt,…

Xem thêm

CBL.VN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05-2020

Công ty CBL.VN chuyên hoặt động trong lĩnh vực: – Cung câp các giải pháp quản trị Doanh nghiệp, tổng đài ảo, truyền thanh thông minh. – Cung cấp, lắp đặt, phân phối các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, Camera giám sắt, An ninh, SmartHome. – Cung cấp, lắp đặt, phân phối máy in,…

Xem thêm

CBL.VN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08-2020

Công ty CBL.VN chuyên hoặt động trong lĩnh vực: Cung cấp các giải pháp quản trị Doanh nghiệp, tổng đài ảo, truyền thanh thông minh. Lắp đặt, phân phối các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, Camera giám sắt, An ninh, SmartHome. Lắp đặt, phân phối máy in, photocopy, máy chiếu, các loại máy văn…

Xem thêm

CBL.VN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10-2020

Công ty CBL.VN chuyên hoặt động trong lĩnh vực Cung câp các giải pháp quản trị Doanh nghiệp, tổng đài ảo, truyền thanh thông minh. Cung cấp, lắp đặt, phân phối các thiết bị CNTT, hệ thống mạng, Camera giám sắt, An ninh, SmartHome. Cung cấp, lắp đặt, phân phối máy in, photocopy, máy chiếu,…

Xem thêm